Home

Adviseur Jan-Willem sluit graag aan op het verhaal van de klant

"Wat me drijft is het verbinden van partijen op de arbeidsmarkt en in gezamenlijkheid mensen verder helpen."

Maak kennis met Jan-Willem Brandt. Hij is vanuit het Leerwerkloket Rijk van Nijmegen aangesloten als adviseur bij het Mobiliteitsteam. Jan-Willem is een ervaren loopbaanadviseur en financieel adviseur. Ook heeft hij de nodige ervaring in het initiëren en organiseren van leerwerktrajecten.

“Kandidaten kunnen bij mij aankloppen voor loopbaanadvies en scholingsadvies. Ook kunnen kandidaten bij mij terecht voor testen, om financiële mogelijkheden voor studie uit te zoeken en voor bemiddeling”, aldus Jan-Willem.

De meerwaarde van het Mobiliteitsteam is volgens Jan-Willem dat de verschillende organisaties die zijn aangesloten samenwerken aan hetzelfde doel. Hij maakt zich er mede sterk voor dat het mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen een laagdrempelig aanspreekpunt wordt voor mensen die zijn vastgelopen door corona en die naar mogelijkheden zoeken. Ook werkt hij graag mee aan een efficiënte organisatie van het mobiliteitsteam, zodat de samenwerking binnen het team nog soepeler gaat verlopen.

“Ik ben tevreden wanneer ik een klant op weg kan helpen. Ik sluit hierbij graag aan op het verhaal en de vraag van de klant en/of de vraag op de arbeidsmarkt. Het is mijn passie daarin iets te kunnen betekenen. Wat me hierbij drijft is het verbinden van partijen op de arbeidsmarkt en in gezamenlijkheid mensen verder helpen.”

Meer informatie en/of aanmelden?
Contact met ons opnemen kan hieronder!

Neem hier contact met ons op