Home

Kwartiermaker Petra neemt afscheid

Petra de Jong - Kwartiermaker RMT RvN

"Zonder wrijving geen glans!"

Dit is alweer de laatste column die ik mag schrijven als kwartiermaker van het Regionaal Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen. Ik moet zeggen, de afgelopen 10 maanden zijn zeker niet saai geweest! Ik neem je in een vogelvlucht mee langs de stappen die er zijn gezet in deze afgelopen maanden.

In januari 2022 was het hoog tijd om het RMT nog beter op de kaart te zetten; zoveel mogelijk burgers moeten weten dat wij voor ze klaar staan. Er werden mooie gesprekken gevoerd met verschillende partijen die zich hard maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Key Factor ging het team ontzorgen voor wat betreft het toenemend aantal telefoontjes. “Het begin is altijd moeilijk, maar dankzij de nodige exposure op onder andere social media, zien we een stijgende lijn van mensen die de hulp van het RMT kunnen gebruiken”, aldus Key Factor. De website is toegankelijker gemaakt door onze nieuwe communicatieadviseur, hierdoor weten steeds meer mensen ook via dit kanaal het RMT te bereiken. En de grootste verandering? Vanaf 1 juni is de doelstelling van het RMT aangepast. Waar het eerst Corona-gerelateerd was en de datum 12 maart 2020 leidend was, is deze datum losgelaten en zijn de doelgroepen verbreed. Oftewel: íedereen kan nu een beroep doen op het RMT voor werk gerelateerde vragen.

Ook kwam er in de afgelopen periode een nieuwe Wethouder voor Sociale Zaken en Armoedebestrijding: John Brom. Hij heeft daarmee het stokje overgenomen van Petra Molenaar. John stelt zich kort even voor en zoals je kunt lezen draagt John een warm hart toe aan het RMT.

John Brom (Stadspartij Nijmegen): Een man met een groot sociaal hart, die zich als raadslid hard maakte voor de drop-outs in de samenleving. John zette zich in voor daklozencentrum De Hulsen en voor de Skaeve Husen, zorgwoningen voor daklozen. Hij begon zijn carrière bij seniorenpartij VSP. In 2012 stapte John over naar de Stadspartij. Als ondernemer weet hij als geen ander hoe je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kan helpen én houden.

Hoe neem ik afscheid en wat laat ik achter? Ik heb met veel plezier aan deze enorme opgave gewerkt en ga ervan uit dat mijn opvolger het RMT nog meer zal neerzetten tussen de stevige pilaren van UWV en Werkbedrijf. Vanuit de Wet SUWI werken zij aan een digitale infrastructuur en daar past RMT prachtig tussen. Ik kijk tevreden terug op een hectische en leerzame periode, waarin het bij tijd en wijlen best een opgave was om de neuzen van de diverse bestuurders dezelfde kant op te krijgen. Zij hebben allemaal hun eigen doelstellingen en met het RMT daar tussenin was afstemming, transparantie en vertrouwen nodig. En ook hierbij geldt: zonder wrijving geen glans!

Ik dank iedereen voor de prettige samenwerking en in het bijzonder het uitvoeringsteam. Deze mensen zijn door hun organisatie gevraagd deze klus te klaren en hebben daarin veel hindernissen moeten nemen, allemaal in het belang van de burger. En dat is geen sinecure. Zij pionieren iedere dag om de klant zo goed mogelijk te helpen met de juiste weg naar werk of naar een opleiding.

Het was me een genoegen om als kwartiermaker in Nijmegen aan deze mooie klus te mogen werken, maar als echte Rotterdamse rijd ik nu met een glimlach weer terug naar 010! 

Wij zijn er voor íedereen!
Dus heb je een vraag, wil je nieuwe inzichten of ander advies op het gebied van werk? Laat je ook kosteloos begeleiden en meld je aan!

Dit column staat ook op de website van Hét Ondernemersbelang, daar bekijken? Klik hier.

Neem hier contact met ons op