Home

Wat als jij, ik, íedereen ertoe doet?

Petra de Jong - Kwartiermaker RMT RvN

"Iedereen die vragen heeft over werk en ontwikkeling is van harte welkom."

Het onbenut arbeidspotentieel bedroeg in het tweede kwartaal van 2021 ruim 1 miljoen mensen. Onder deze groep vallen juist mensen die niet in beeld zijn bij gemeenten en UWV, zoals onder andere niet-uitkeringsgerechtigden en zzp’ers. Ik doe een beroep op deze 1 miljoen mensen: “Neem contact op met het RMT, kom langs en drink eens een kop koffie met een adviseur. Ik weet zeker dat het jou zal helpen.” Helaas constateer ik dat niet iedereen op dezelfde wijze profiteert van de kansen die de aanvullende crisisdienstverlening van het RMT te bieden heeft.

Er is ook goed nieuws! De inzet van de aanvullende crisisdienstverlening is er nu namelijk ook voor mensen die al langere tijd werkloos zijn. Dus niet meer alleen voor mensen die werkloos zijn geworden, of dreigen te worden, vanaf 12 maart 2020. Hiermee komt een breed pallet aan dienstverlening beschikbaar én zijn er meer mogelijkheden om passende hulp te bieden. Ik hoop van harte dat het aantal kandidaten dat een beroep zal doen op de regeling hierdoor enorm zal toenemen. Uitbreiding van de doelgroep is noodzakelijk, omdat de arbeidsmarkt zich anders heeft ontwikkeld dan bij de totstandkoming van de crisisregeling werd verwacht. In plaats van een fors oplopende werkloosheid is er juist sprake van een zeer krappe arbeidsmarkt. Wie had dit kunnen bedenken?

Mijn ervaring leert dat uitkeringsgerechtigden die recent werkloos zijn geraakt, profiteren van de toenemende vraag van werkgevers. Langdurig werklozen daarentegen profiteren nauwelijks van het herstel. Om in de huidige behoefte van de werkgevers te voorzien, is het dus noodzakelijk dat een brede doelgroep een beroep kan doen op de aanvullende crisisdienstverlening. Wordt het ook niet eens tijd om deze mensen, langdurig werklozen genoemd, anders te benaderen en termen als granieten bestand voor altijd te verbannen? Wordt het niet eens tijd om deze mensen uit te nodigen en het gesprek te beginnen met: “Welkom, ik ben blij dat jij er bent en dat jij er toe doet?.” Zou de insteek van een gesprek niet heel anders worden, als je mensen het oprechte gevoel geeft dat ze ertoe doen? En dat je vraagt wat ze zouden willen en kunnen, ook al is dat maar voor een paar uur of een paar dagen per week? Wat zou er gebeuren als oprechte aandacht en oprecht luisteren de allerbelangrijkste competenties zouden worden?

Het is zo belangrijk om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Laten we de handen ineenslaan en met elkaar in gesprek gaan. Samen zorgen dat iedereen die wil en kan werken, gebruik gaat maken van de dienstverlening van het RMT. Denk onder andere aan loopbaancoaching, praktijkleren, Werkfit trajecten, sollicitatietraining en om- of bijscholing. Iedereen die vragen heeft over werk en ontwikkeling is van harte welkom. Mijn rol als kwartiermaker voor het RMT in Nijmegen zit er 1 september op. Dan ga ik aan de slag met nieuwe uitdagingen om impact te generen en betekenisvol te zijn. Want Iedereen Doet Er Toe! 

Wij zijn er voor íedereen!
Dus heb je een vraag, wil je nieuwe inzichten of ander advies op het gebied van werk? Laat je ook kosteloos begeleiden en meld je aan!

Dit column staat ook op de website van Het Ondernemersbelang, daar bekijken? Klik hier.

Neem hier contact met ons op