Home

Trajectadviseur Sasja: "Ik bouw op betrouwbaarheid en rust."

"Ik vind het leuk om samen op onderzoek uit te gaan naar antwoorden. Die antwoorden zitten altijd al in de ander!"

Sasja Nas is vanuit FNV aangesloten als trajectadviseur bij het Mobiliteitsteam. Sasja kan goed verbinding leggen met mensen en het gesprek met hen aangaan. Ook heeft zij de nodige ervaring met het onderzoeken van talent, activiteiten, interesses en andere voorwaarden om deze vervolgens te koppelen aan werk. Bovendien is Sasja bedreven in het onder de loep nemen van belemmeringen en deze om te denken naar mogelijkheden en kansen. “Kandidaten kunnen bij mij aankloppen voor trajectadvies, maar meer nog voel ik me een loopbaancoach. In mijn adviezen bouw ik op betrouwbaarheid, deskundigheid en rust”, vertelt ze.

De meerwaarde van het Mobiliteitsteam is volgens Sasja dat alle kennis en kunde van verschillende partijen in één team samenkomen. De aangesloten organisaties hanteren hierbij hetzelfde doel, namelijk dat ze het beste willen voor de kandidaten. Zij maakt zich er mede sterk voor dat het Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen zoveel mogelijk mensen gaat bereiken die de aangeboden diensten kunnen gebruiken om op de goede (werk)plek terecht te komen.

“Ik ben tevreden als de kandidaat voelt dat hij of zij geholpen is en verder kan. Ik ben hierbij steeds op zoek naar het vinden van aansluiting met de ander. Ik vind het leuk om samen op onderzoek uit te gaan naar antwoorden. Die antwoorden zitten altijd al in de ander! Het is mijn passie mijn intuïtie te laten spreken en de ander inzichten en inspiratie te kunnen geven. Wat me hierbij drijft is dingen kunnen creëren en in vrijheid verbindingen leggen.”

Meer informatie en/of aanmelden?
Contact met ons opnemen kan hieronder!

Neem hier contact met ons op